Έλεγχοι επίδοσης Β΄ τετραμήνου

Ανακοινώνεται ότι οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών
θα δίδονται στους Γονείς / Κηδεμόνες
την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017
και ώρες 12:00 – 14:00.