Υποτροφίες Ιδρύματος Ι.Σ.Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος
υποτροφιών, ενημερώνει τους τελειόφοιτους μαθητές/μαθήτριες των Λυκείων της
Ελλάδας ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 θα προκηρύξει 25 νέες υποτροφίες για
προπτυχιακές σπουδές, οι οποίες θα απευθύνονται σε νεοεισαχθέντες φοιτητές σε
Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της χώρας (πρωτοετείς σπουδαστές/σπουδάστριες του
ακαδημαϊκού έτους 2017-18).