Ενημέρωση υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2017

Αναρτήθηκε από του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έγγραφο για την ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων ? υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.