Μαθητικός διαγωνισμός Odysseus II

Το Odysseus II είναι ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια διασκεδαστική εκπαιδευτική πρόκληση, η οποία συνδυάζει την επιστημονική μάθηση με την πρακτική εμπειρία. Σχεδιάστηκε με σκοπό να εμπλέξει νέους ανθρώπους με ταλέντο και ενδιαφέρον για τις επιστήμες.
Για περισσότερες πληροφορίες.. επιλέξτε ΕΔΩ ή  http://www.odysseus-contest.eu/el/