Αρχείο κατηγορίας Aρχική

Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ  Ηρακλείου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (23) εικοσιτριών μαθητών/-τριών και (2) δύο συνοδών καθηγητών/τριών από το χώρο του σχολείου στις 08:30 για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00,  στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης την Τετάρτη 16/11/2022  στο ταξιδιωτικό γραφείο  Travelink.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία (3)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. 365tours (98 ΕΥΡΩ)
  2. Orange Travel (95 ΕΥΡΩ)
  3. Travelink (80 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ  Ηρακλείου στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (23) εικοσιτριών μαθητών/τριών  και (2) δύο  συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Χρόνος πραγματοποίησης:  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης:  Αναχώρηση  από το σχολείο στις 08:30 και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00.

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: Τουριστικό λεωφορείο ελεγμένο από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την  Τρίτη 08/11/2022 και ώρα 11:00 πμ  στο γραφείο του Διευθυντή του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Προϋπόθεση η έκδοση απόδειξης και όχι τιμολογίου στο όνομα του σχολείου και η απόδοσή της στον υπεύθυνο καθηγητή στο πέρας της επίσκεψης. Το άνοιγμα των προσφορών από την επιτροπή θα γίνει  την ίδια ημέρα στις 11.30 π.μ.   

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

Συγχαρητήρια🥉🏊‍♀️👏

Η μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας, Κανόγκα Καλλιόπη κατέκτησε τη θέση στη γενική βαθμολογία Γυναικών και την 1η θέση στην ηλικία 16-19 ετών στον τελικό αγώνα των 10 χλμ στο.Διεθνές Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ανοιχτή ΘάλασσαOCEANMAN WORLD FINAL 2022) που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 28-30 Οκτωβρίου 2022.

Συγχαρητήρια από καρδιάς Κάλλια! Πολλές ευχές για την ευόδωση όλων σου των στόχων!

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου

Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ  Ηρακλείου, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης της Γ τάξης του 8ου ΓΕΛ  Ηρακλείου, στο Ενετικό Φρούριο του Ηρακλείου, Rocca a mare (Κούλες) και στο Info Point του Δήμου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με τρία (3)  λεωφορεία (124) εκατό είκοσι τεσσάρων μαθητών/-τριών και (6) έξι συνοδών καθηγητών/τριών από το χώρο του σχολείου στις 08:30 για το Ενετικό Φρούριο του Ηρακλείου, Rocca a mare (Κούλες) και στο Info Point του Δήμου Ηρακλείου και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00, στο ταξιδιωτικό γραφείο Orange Travel.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία  (3)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. 365tours (285 ΕΥΡΩ)
  2. Orange Travel (270 ΕΥΡΩ)
  3. Travelink (300 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης

Ο Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (124) εκατό είκοσι τεσσάρων μαθητών/τριών  και (6) έξι συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στο Ενετικό Φρούριο του Ηρακλείου, Rocca a mare (Κούλες) και στο Info Point του Δήμου Ηρακλείου.

Χρόνος πραγματοποίησης:  Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης:  Αναχώρηση  από το σχολείο στις 08:30 και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00.

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: Τουριστικά λεωφορεία ελεγμένα από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την  Παρασκευή 21/10/2022 και ώρα 11:00 πμ  στο γραφείο του Διευθυντή του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Προϋπόθεση η έκδοση απόδειξης και όχι τιμολογίου στο όνομα του σχολείου και η απόδοσή της στον υπεύθυνο καθηγητή στο πέρας της επίσκεψης. Το άνοιγμα των προσφορών από την επιτροπή θα γίνει  την ίδια ημέρα στις 11.30 π.μ.   

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.