2ος Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Καινοτομίας

Σας γνωρίζουμε ότι το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 2ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Καινοτομίας με θέμα «Σχεδιάζω και προτείνω καινοτόμες ιδέες και προϊόντα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμαθητών/συμμαθητριών μου με αναπηρία».Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Λυκείου-Γυμνασίου της Ελλάδας και της Κύπρου, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Η δήλωση συμμετοχής  γίνεται στο παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022: https://inventivestudents.uom.gr/

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού: https://inventivestudents.uom.g