Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων ωρολόγιου προγράμματος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπ/σης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων του ωρολόγιου προγράμματος της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπ/σης του σχολείου.