Επικαιροποιημένο Ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων ωρολόγιου προγράμματος ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπ/σης

Σας ενημερώνουμε οτι από Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 ισχύει

το επικαιροποιημένο ωράριο διεξαγωγής  μαθημάτων και διαλειμμάτων του ωρολόγιου προγράμματος ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπ/σης του σχολείου.

Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.