8ος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Το σχολείο αφηγείται» του Μουσείου Σχολικής Ζωής και εκπαίδευσης για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης– σχ. έτος 2020- 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε ο 8ος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο, «Το σχολείο αφηγείται», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.