Εθνικός και Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz για το
σχολικό έτος 2020-21 που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου ή/και Α΄ Λυκείου.
Ο Διαγωνισμός European Money Quiz, ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά, είναι παιχνίδι γνώσεων για το χρήμα και έχει δημιουργηθεί με στόχο να αποτελέσει εργαλείο για τη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των μαθητών/τριών.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.