Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council) με τίτλο «Δεξιότητες Ζωής-Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες» για το σχολικό έτος 2020-21, για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council) με τίτλο «Δεξιότητες Ζωής-Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες» για το σχολικό έτος 2020-21, για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.