1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο “Διαφορετικότητα” για το σχολικό έτος 2020-21, για μαθητές/τριες Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς με τίτλο «1ος Μαθητικός
Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο ̈Διαφορετικότητα ̈» για το σχολικό έτος 2020-21, για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού σε θέματα που αφορούν στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των συνοδευτικών εγγράφων ορίζεται η Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο