Κατάταξη των Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

Σύμφωνα με τη σχετική Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν έχουν ενταχθεί στα Επιστημονικά Πεδία τα 37 Τμήματα Α.Ε.Ι. των οποίων ανεστάλη η λειτουργία και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου έχει ενταχθεί και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, παράλληλα με το 2ο που ήταν ενταγμένο έως σήμερα και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ έχει ενταχθεί μόνο στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, λόγω του γνωστικού του αντικειμένου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Υπουργική απόφαση.