Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο «Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο «Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου».

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (26) είκοσι έξι μαθητών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης Ηρακλείου (Λ. Δικαιοσύνης).

Χρόνος πραγματοποίησης 6 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 25 /10/2017 και ώρα 11:00πμ στο γραφείο του Διευθυντή του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για να κατεβάσετε την προκύρηξη πατήστε εδώ.