Αρχείο ημέρας 15 Σεπτεμβρίου 2021

Διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα «Μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου:Η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά»

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ανάληψης από τη χώρα μας του συντονισμού της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.), από την 1η Ιανουαρίου 2020 – 31η Δεκεμβρίου 2021, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διαγωνισμό ζωγραφικής, για το σχολικό έτος 2020-2021, με θέμα «Μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου: Η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά».Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Α’ και Β’ τάξεων του Λυκείου και θα διεξαχθεί, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ταυτόχρονα, σε όλες τις χώρες του Οργανισμού, με το ίδιο θέμα, τις ίδιες προϋποθέσεις, προθεσμία συμμετοχής και διαδικασία επιλογής. Σκοπός του διαγωνισμού είναι :
 Η γνωριμία των μαθητών των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου με τα σπουδαιότερα ιστορικά – πολιτιστικά
μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου,
 Η περαιτέρω προβολή των εν λόγω μνημείων της ευρύτερης περιοχής,
 Η ενίσχυση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών της.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.