Αρχείο μηνός Ιούλιος 2021

«4ος Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με θέμα “Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου” για μαθητές/τριες Δ.Ε. – σχ. έτ. 2021-2022».

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο “Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου” για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και της Ομογένειας, που συνδιοργανώνουν η Εκπαιδευτική
Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα
Γενικά Αρχεία του Κράτους(Γ.Α.Κ.) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.), σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 31/17-6-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού, σχολικού έτους 2021-2022, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και της Ομογένειας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

«ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (CENSUS@SCHOOL) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτ. 2021-2022»

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2021- 2022 την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Απογραφή στο σχολείο» (Census@School), το οποίο διοργανώνεται από τον Φορέα σας και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) όλης της χώρας.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη συνεισφορά στη στατιστική εκπαίδευση των μαθητών/τριών, καθώς και στην ενίσχυση της στατιστικής παιδείας με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Ενημέρωση σχολείων Δ/βάθμιας Εκπ/σης για τις σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στα πλαίσια ενημέρωσης των μαθητών για τις σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει δημιουργηθεί σύντομο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για το Τμήμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος. Το οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=8UYNHsKZx7g

Ανακοίνωση της 🔊📄📱💻βαθμολογίας των 👩🧑🎯🏆πανελλαδικών εξετάσεων

Η ανακοίνωση της βαθμολογίας των πανελλαδικών εξετάσεων προγραμματίζεται να γίνει την Παρασκευή 9-7-2021, ημέρα κατά την οποία θα λειτουργήσουν όλα τα ΓΕΛ. Οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες δεν θα έχουν ονόματα, αλλά τον κωδικό υποψηφίου, και θα αναρτηθούν στα λύκεια μετά τις 13.00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 έχουν τη δυνατότητα, έως και την Τρίτη 6 Ιουλίου, να καταχωρίσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στην πλατφόρμα: https://smsresults.minedu.gov.gr/, προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα SMS για τη βαθμολογία τους και για τη Σχολή/το Τμήμα εισαγωγής τους.

Επίσης, από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη βαθμολογία τους και τη σχολή εισαγωγής τους, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων εύχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας καλά αποτελέσματα και η ανταμοιβή τους να είναι ανάλογη της προσπάθειάς που έκαναν.

11ος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διά του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου  με την υποστήριξη αφ’ ενός μεν του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του  Παν/μίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ), αφ’ ετέρου δε της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων  (Π.Ε.Φ.) προκηρύσσει τον 11ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού  Δοκιμίου υπό το γενικό θέμα: 

«Αίσθηση, νόηση και το ερώτημα για τη γνώση»  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανά χείρας «Κανονισμό». 

Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.  Προκηρύσσεται και πραγματοποιείται μετά από έγκριση του αρμοδίου για την Παιδεία  και Εκπαίδευση Υπουργείου με την υποστήριξη των υπηρεσιών της Μέσης  Εκπαίδευσης.  

Επίσης, υποστηρίζεται από την Ένωση Καθηγητών για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας  στην Εκπαίδευση (Ε.Κ.Δ.Ε.Φ.).  

β. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται προς τους μαθητές της Β’ Λυκείου, χωρίς να  αποκλείονται ενδιαφερόμενοι μαθητές άλλων τάξεων του Λυκείου. Μαθητές και  καθηγητές που έχουν ενδιαφέρον για την φιλοσοφική σκέψη και την ιστορία της  συμμετέχουν εθελοντικά, πέραν των μαθητικών ή υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων. Η  προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους δεν επιβαρύνει τη διδασκαλία του  μαθήματος της Φιλοσοφίας, αλλά αντίθετα οφείλει να την εμπλουτίζει σύμφωνα με  τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.