Αρχείο ημέρας 16 Ιουνίου 2021

Μαθητικός Διαγωνισμός «Επαναστατικός Αγώνας και Τοπική Ιστορία. 21 ελληνικοί τόποι αφηγούνται τη συμμετοχή τους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας»

Σας ενημερώνουμε για το μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο
«Επαναστατικός Αγώνας και Τοπική Ιστορία: 21 ελληνικοί τόποι αφηγούνται τη συμμετοχή τους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας».
Ο διαγωνισμός αυτός, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., σκοπό έχει τη δραστηριοποίηση των μαθητών της χώρας μας μέσω πρωτότυπων εργασιών που θα προβάλουν τη συμμετοχή (στρατιωτική, πολιτική, πολιτιστική) του τόπου τους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Οι σχολικές μονάδες θα καταθέσουν δήλωση της συμμετοχής κάθε μαθητικής ομάδας, με την αναφορά του τίτλου και τη μορφή της εργασίας τους στις οικείες Διευθύνσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

Πρόσκληση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για τη συμμετοχή νέων σε Διαγωνισμό δοκιμίου με θέμα “Saving our Sea: new ways to reduce marine pollution in the Black Sea”

Σας ενημερώνουμε ότι η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία (Permanent International Secretariat/PERMIS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π./BSEC), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (International Center for Black Sea Studies/ICBSS), διοργανώνουν περιφερειακό Διαγωνισμό δοκιμίου για νέους, με θέμα “Saving our Sea: new ways to reduce marine pollution in the
Black Sea”.
Ο Διαγωνισμός αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος «Pilot innovative solutions for fighting marine litter in the Black Sea” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών από τα κράτη-μέλη του ως άνω Οργανισμού, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, και η προθεσμία συμμετοχής είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Βραβεία:
1ο Βραβείο: 1.000 Ευρώ
2ο Βραβείο: 500 Ευρώ
3ο Βραβείο: 300 Ευρώ
4ο – 10ο Βραβείο: Βεβαίωση συμμετοχής.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση.

Study4french, επαναλειτουργία του ιστότοπου προετοιμασίας υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 για το ειδικό μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας

Σας ενημερώνουμε για την επαναλειτουργία του ιστότοπου https://Study4french, από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του του ΑΠΘ για να προσφέρει στους υποψήφιους/ιες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 για το ειδικό μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας διαδραστικές ασκήσεις εξάσκησης στο ειδικό μάθημα της γαλλικής γλώσσας. Ο ιστότοπος ανατροφοδοτείται συνεχώς με νέες ασκήσεις με την καθοδήγηση μέλους του Τμήματος προκειμένου να στηρίξει όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τους μαθητές/τριες στη δύσκολη προσπάθειά τους. Υπεύθυνος Ιστότοπου: Παναγιώτης Αρβανίτης