Αρχείο ημέρας 15 Ιουνίου 2021

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις μαθημάτων έτους 2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Επαναληπτικών εξετάσεων 2021:

-Οι επαναληπτικές εξετάσεις  θα γίνουν τον Σεπτέμβριο αφορούν και όσους νοσήσουν με covid, ενώ οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων.

-Για να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές εξετάσεις, πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων να καταθέσουν αίτηση

-Βασική προϋπόθεση για να καταθέσουν κατόπιν Μηχανογραφικο, είναι φυσικά να έχουν πιάσει την ΕΒΕ και να έχουν πιάσει συνολικό αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση

-Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.