Αρχείο ημέρας 13 Ιουνίου 2021

Ευχές εν όψει πανελλαδικών εξετάσεων 🙂🤦‍♀️🤦‍♂️✌🎯🎈

Έχοντας διανύσει μαζί σας ένα μεγάλο μέρος της δύσκολης και επιπλέον ιδιαίτερης, λόγω των υγειονομικών συνθηκών, διαδρομής γνωρίζουμε πολύ καλά τη συναισθηματική, πνευματική αλλά και σωματική φόρτιση  αυτής της περιόδου.

Σας καλούμε να επιστρατεύσετε όλη σας  την αισιοδοξία και να δώσετε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα τον καλύτερό σας εαυτό σε όλα τα μαθήματα, ώστε να ανταμειφθούν οι κόποι σας και να πετύχετε τους στόχους σας.

 Από καρδιάς, δύναμη, σωματική και ψυχική υγεία και επιτυχία στον αγώνα σας.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφίσταται προσοχή στα εξής:

1.Οι υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πανελλαδικώνεξετάσεων, δύνανται να εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του
στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση. Συνεπώς, ο τρόπος εξέτασης που προβλέπεται για τους υποψήφιους αυτούς είναι γραπτός, εκτός και αν πιστοποιηθούν με προσωρινή κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% που συνδέεται με τα άνω άκρα, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά.

2.Οι εξεταζόμενοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναπτύσσουν προφορικά στα τρία μέλη της επιτροπής – εξεταστές τις απαντήσεις τους στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμούν. Κατά
τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών τους μπορούν να συμβουλεύονται τις σημειώσεις τους στο τετράδιο και τα θέματα. Δεν μπορούν όμως να απαντήσουν και να αξιολογηθούν γραπτά σε
κάποια ερωτήματα.

3.Η Επιτροπή Εξέτασης ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ.

4.Λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού, για φέτος πρέπει να τηρούνται επιπλέον
προδιαγραφές για την προφορική εξέταση των υποψηφίων.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.