Αρχείο ημέρας 19 Ιανουαρίου 2021

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WROHellas 2020-21 που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής αποτελεί έναν μοναδικό τρόπο για να κατανοήσουν οι μαθητές τις φυσικές επιστήμες, τον προγραμματισμό και τους αυτοματισμούς, να μάθουν να σκέφτονται ως μηχανικοί, να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην επίλυση προβλημάτων και να διευρύνουν τη δημιουργικότητά τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Διασχολικός διαγωνισμός στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας”

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του διασχολικού διαγωνισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” του Εκπαιδευτικού Μη-Κερδοσκοπικού Οργανισμού “Άφιξις” ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων
και Λυκείων της Ελλάδας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.
Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο προκριματικούς γύρους τον Φεβρουάριο του 2021 καθώς και έναν τελικό γύρο τον Μάρτιο του 2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.