Αρχείο ημέρας 15 Ιανουαρίου 2021

10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου, υπό το γενικό θέμα: «Η εμπειρία του Οριακού»

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου, υπό το γενικό θέμα: «Η εμπειρία του Οριακού», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου της χώρας (χωρίς να αποκλείονται μαθητές/τριες άλλων τάξεων του Λυκείου) , για το σχολικό έτος 2020-2021. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών διά του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου
με την υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του
Παν/μίου Χάρβαρντ και τη ς Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου είναι:

Προκριματική φάση: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου και

Τελική φάση: Σάββατο 17 Απριλίου

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο»

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας με θέμα «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο» για το σχολικό έτος 2020-2021 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς. Ο Διαγωνισμός διενεργείται σε συνεργασία με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στο πλαίσιο ενίσχυσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, και χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας και η καλλιέργεια νοοτροπίας μηδενικής ανοχής σε συμπεριφορές που σχετίζονται με τη
διαφθορά.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τη λειτουργία κέντρων ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021, των ειδικών μαθημάτων: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση που εξετάζονται Πανελλαδικά.

Στην ενισχυτική διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ’ τάξης, με σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία τους για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ωρολόγια προγράμματα. Κάθε μάθημα θα διδάσκεται δύο (02) ώρες εβδομαδιαίως.

Η ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων Λυκείων και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Διευθυντή/τριας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να δείτε την υπουργική απόφαση και τα σχετικά έγγραφα.