Αρχείο ημέρας 5 Νοεμβρίου 2020

ΝΕΟ Ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων ωρολόγιου προγράμματος ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπ/σης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων του ωρολόγιου προγράμματος της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπ/σης του σχολείου.

Οδηγίες για την υλοποίηση ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21

Σας ενημερώνουμε για τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στην υλοποίηση σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο Παράρτημα ΙΙ: Ενημέρωση μαθητών και γονέων ή κηδεμόνων για τον Γενικό Κανονισμό που αφορά στην Προστασία Δεδομένων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Υ.Α. και εγκυκλίους για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη-Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που φανταζόμαστε»

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο, « 75 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη-Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που φανταζόμαστε», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας, καθώς και σε μαθητές και μαθήτριες πρόσφυγες που φοιτούν σε ΔΥΕΠ, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή» για μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχ. έτος 2020- 2021.

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη του Μαθητικού Διαγωνισμoύ με τίτλο «Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , για το σχ. έτος 2020-21. Η ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού ανήκει στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) η οποία ορίζει και την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού (ΟΕΔ) στην οποία μετέχει και ένα μέλος από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με την διπλή ιδιότητα του τελευταίου ως συντονιστού του Δικτύου για την πράσινη ενέργεια του BSEC (BSEC – GEN) και του UNAI Hub for SDG7. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργική και καινοτόμος κινητοποίηση των νέων, σε εθνική και διεθνή κλίμακα, σε δράσεις προώθησης του 7ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7), που σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες του Ακαδημαϊκού Κόμβου του ΟΗΕ για τον SDG7 (United Nations Academic Impact Hub for SDG7) και οδηγούν σε μετρήσιμες μειώσεις εκπομπών GHG.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των σχολείων στο διαγωνισμό η 15η Δεκεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.