Αρχείο ημέρας 21 Φεβρουαρίου 2020

Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης στο Παγκρήτιο

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορεία (34) τριάντα τεσσάρων μαθητών/-τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου και επιστροφή στο σχολείο, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης την Τρίτη 10/03/2020 στο ταξιδιωτικό γραφείο Travelink.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.