Αρχείο ημέρας 5 Φεβρουαρίου 2020

Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης στο τμήμα Ψυχολογίας του Π.Κ. (Ρέθυμνο).

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορεία για μετακίνηση (47) σαράντα επτά μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα Ψυχολογίας του Π.Κ. στο Ρέθυμνο και επιστροφή στο σχολείο, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης την Τετάρτη 08/04/2020 στο ταξιδιωτικό γραφείο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από πέντε (5) ταξιδιωτικά γραφεία.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.