Αρχείο ημέρας 8 Μαΐου 2018

Εκδήλωση ενημέρωσης από το ΚΕΣΥΠ

Την Τρίτη 22/05/2018 προγραμματίζεται εκδήλωση ενημέρωσης των μαθητών/τριών της  Α’  και Β’ τάξης του σχολείου μας σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού από τον υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου κ. Αντωνίου. Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί ανά ομάδες τμημάτων του σχολείου μας από τη 2η έως την 6η διδακτική ώρα. Τα τμήματα της Α΄ τάξης θα χωριστούν σε δύο ομάδες και τα τμήματα της Β΄τάξης θα χωρστούν επίσης σε δύο ομάδες. Η ενημέρωση κάθε ομάδας θα διαρκέσει μία διδακτική ώρα και θα είναι εστιασμένη στα αντίστοιχα ενδιαφέροντα της ομάδας.   Την εκδήλωση καλούνται να παρακολουθήσουν και όσοι γονείς/κηδεμόνες το επιθυμούν.