Αρχείο ημέρας 12 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση πενθήμερης μετακίνησης στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με την  Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  ο Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση πενθήμερης μετακίνησης μαθητών στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο προγράμματος αδελφοποίησης του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου με το Ελληνικό σχολείο των Βρυξελλών.