Αρχείο ημέρας 10 Ιανουαρίου 2018

Κατάθεση δελτίου απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2021 (γεννημένοι το έτος 2000), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 (02 Ιανουαρίου έως και 02 Απριλίου) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες… επιλέξτε ΕΔΩ.