Αρχείο ημέρας 1 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση κοινού την αντιμετώπιση κινδύνων από βιομηχανικά ατυχήματα

Ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται πλησίον εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες αναφορικά με τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) για την αντιμετώπιση των κινδύνων.