Αρχείο ημέρας 7 Μαΐου 2017

Αλλαγές στις Επαναληπτικές των Πανελλαδικών

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν άμεσα και αφορούν τις Επαναληπτικές των Πανελλαδικών. Βασικά σημεία αυτών των διατάξεων είναι ότι:

  1. οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, για όσους παραπέμπονται σε αυτές
  2. όλοι ανεξαιρέτως οι παραπεμπόμενοι θα εξεταστούν στην ύλη και στα θέματα των ημερησίων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ αντίστοιχα
  3. οι παραπεμπόμενοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά σε όλα τα μαθήματα που είχαν δηλώσει με την Αίτηση-Δήλωση (όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν), τα τυχόν ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.