Σ.Ε.Π.: Αρχιτέκτονας - Γιατρός

Η «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟY ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ - ΓΙΑΤΡΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνος Έρευνας : Φανουράκης Ανδρέας

Ερευνητική ομάδα : Μαθητές /τριες Α' Τάξης 8ου  Ε.Λ.Η.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Στην σημερινή εποχή της «παγκοσμιοποίησης», σημειώνονται βαθιές αλλαγές στην κοινωνική διάρθρωση, στην κατανομή των επαγγελμάτων, στην «αγορά εργασίας». Η Ελλάδα κλειδάκι ο νομός Ηρακλείου - που είναι από τους πιο αναπτυγμένους της χώρας - έχουν ανοιχτά σύνορα και οικονομία, συνεπώς επηρεάζονται από τις προαναφερθείσες συνθήκες.

Εμείς, ως μαθητές και μαθήτριες της Α΄Λυκείου, πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία των σπουδών μας αλλά κ΄την ζωή μας σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε την έρευνα αυτή, γιατί τα ενδιαφέροντα και ο ρομαντισμός μας θα πρέπει να συνοδεύονται από τις ρεαλιστικές συνθήκες του τόπου στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε ευτυχείς, προσφέροντας τις επιστημονικές μας γνώσεις.

Υλικό για κατέβασμα: