Αριστεύσαντες

Βιβλίο επισκεπτών

Σύλλογος γονέων

 

Πρόεδρος

Σαριδάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Κρουσταλάκης Ιωάννης

Γραμματέας

Μαραγκάκη Γιαβρίδη Δέσποινα

Ταμίας

Δαμιανάκη-Κτιστάκη Μαρία

Μέλος

Βασιλειάδη Αργυρώ

Μέλος

Μυρωνάκη Μαρίτα

Μέλος

Παπαζήση Μάρθα