Αριστεύσαντες

Βιβλίο επισκεπτών

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Γνωστοποιούμε στους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014.

Download

Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο.