Αριστεύσαντες

Βιβλίο επισκεπτών

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αρετή Παπαδογιαννάκη?Παυλάκου

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια πρόταση διδασκαλίας των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία προσφέρει στους μαθητές και στους καθηγητές την ευκαιρία να προσεγγίσουν τα μαθηματικά μ? έναν διαφορετικό και ελκυστικό τρόπο με την αρωγή της τέχνης. Αρχικά, δίνεται ένα παράδειγμα λειτουργίας μιας μαθητικής λέσχης με αντικείμενο την σύνδεση των μαθηματικών με διάφορες μορφές τέχνης και, στην συνέχεια, προτείνεται μία εναλλακτική διδακτική πρόταση για τα μαθηματικά με τη βοήθεια του κινηματογράφου.

Υλικό για κατέβασμα: