Αριστεύσαντες

Βιβλίο επισκεπτών

Παροχή πρώτων βοηθειών

Περίληψη του προγράμματος.

Τίτλος του προγράμματος : «Παροχή πρώτων βοηθειών»

  • Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
  • Απόφραξη αεραγωγού (Πνιγμονή)
  • Πλάγια θέση ασφαλείας (Θέση ανάνηψης)
  • Αιμορραγία άκρων, μύτης
  • Ορθοπεδικές κακώσεις άκρων (διάστρεμα, κάταγμα).

 Στόχοι της εργασίας:

  • Γνωριμία μεταξύ μαθητών-τριών
  • Εμπλουτισμός γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Δυνατότητα αυτοπροστασίας
  • Καλλιέργεια πνεύματος και δυνατοτήτων, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας
  • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, δημιουργικής φαντασίας και αυτενέργειας

Υπεύθυνος προγράμματος: Φανουράκης Ανδρέας (καθηγητής 8ου Γ.Λ.Η.)

Υλικό για κατέβασμα